Integritetspolicy

Detta dokument beskriver hur vi på econatur Bio Company Sverige AB behandlar de personuppgifter som kommer oss tillhanda när vi är i kontakt med dig som användare.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra vårt ansvar gentemot dig och förklara hur vi använder och tar ansvar för den data som du delar med dig till oss av enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dokumentet är tänkt att ge dig en förståelse för vilka uppgifter du delar med dig till oss av och vad vi gör och inte gör med dessa.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

econatur Bio Company Sverige AB, 556863-0833, Nimrodsgatan 8, 115 42 Stockholm är distributör av ekologisk kosmetik i Sverige och tillhandahåller en informativ webbplats för vårt distributionsföretag (www.econatur.se), kallat Tjänsten nedan. econatur Bio Company Sverige AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för att upprätthålla tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din data. Du som är användare av Tjänsten kallas i detta dokument för ”Användaren” och är ansvarig för att ge instruktioner till econatur Bio Company Sverige AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

econatur Bio Company Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med dig av till oss när du när du skickar in en fråga, kontaktar oss per e-post samt när du besöker vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi rörande dig?

När du skickar in en fråga till oss via vår hemsida skickas detta till oss i ett mail med de uppgifter du anger i ditt mail, vi använder personuppgifterna för att kunna svara på frågan och behandla frågan du ställt. Exakt vilka personuppgifter som behandlas av oss i vilket sammanhang anges i bilaga 1.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

econatur Bio Company Sverige AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare av hemsidan för att möjliggöra tillhandahållandet av Tjänsten samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att kunna behandla dina förfrågningar, samt ge dig som användare den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring per e-post (avregistrering från detta är möjligt). Dina personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, för att skapa en behandlingshistorik åt dig som användare, identifiera dig samt ha kunskap om vilka användare som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av econatur Bio Company Sverige ABs kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du econatur Bio Company Sverige ABs hemsida samtycker du till att cookies lagras på din dator för behandling av dina uppgifter och för att vi ska kunna kontrollera besöksstatistik.

Vilka delar vi personuppgifter med?

När Kunden använder Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till econatur Bio Company Sverige AB både inom och utanför EU/EES. En fullständig översikt avseende mottagare och platser för respektive behandling av personuppgifter i Tjänsten, finns tillgänglig i Bilaga 2. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och följer gällande dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kan komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som användare.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

econatur Bio Company Sverige AB lagrar personuppgifter om dig som användare så länge det finns det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När. Dina uppgifter kan även komma att lagras baserat på intresseavvägningar avseende säkerhets- och eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss beror på syftet varför de samlades in. Uppgifter som samlas in av oss vid kontakttillfällen med oss lagras för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt att ha historik på tidigare förfrågningar. Efter ditt ärende emottagits kan din information lagras baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som är användare av hemsidan har rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du kan påvisa berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir korrigerade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända emot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att dra in ditt samtycke, inlämna klagomål rörande behandlingen till Datainspektionen, emotsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända gentemot direktmarknadsföring.

Om du önskar veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida.

Bilaga 1

Personuppgifter som vi behandlar

Insamlingstillfälle Kategori Uppgifter Laglig grund
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter E-postadress
Meddelande i löptext*
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Personuppgifter Personnummer Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer (kan förekomma)
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Personuppgifter (kan förekomma) Personnummer Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning
Personuppgifter (kan förekomma) Personnummer Uppfylla våra förpliktelser emot dig enligt avtalet och intresseavvägning

*Innehåller ev. personuppgifter du skriver i meddelandet

Bilaga 2

Underbiträden vid behandling av personuppgifter

Behandling Leverantör Plats
Användning av tjänsten Binero AB Sverige
Kontakt via e-post Microsoft (Office 365) Irland, USA (Privacy Shield)
Direktmarknadsföring via e-post The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) USA (Privacy Shield)